TSPC-022 / PALIO / SIENA (1.4 8V)

OEM: 46427497

FIAT
FIAT Palio I Hatchback (178) (1372 , 69 PS)
FIAT Palio I Weekend (178) (1372 , 69 PS)
FIAT Siena (178, 172) (1372 , 69 PS)

Açıklama

OEM: 46427497

FIAT
FIAT Palio I Hatchback (178) (1372 , 69 PS)
FIAT Palio I Weekend (178) (1372 , 69 PS)
FIAT Siena (178, 172) (1372 , 69 PS)